Υπηρεσίες

  • Προμήθεια decanters και διαχωριστήρων Flottweg
  • Προμήθεια αλεστικών μηχανημάτων INOX
  • Προμήθεια μεταχειρισμένων μηχανημάτων
  • Εγκαταστάσεις ελαιουργικών μηχανημάτων
  • Συντηρήσεις (service)
  • Επισκευές / Μετατροπές decanter και διαχωριστήρων όλων των τύπων
  • Οικονομοτεχνικές μελέτες Αναπτυξιακών Νόμων

Copyright © 2019 Oliotech. All Rights Reserved.